Plaatselijk Belang Broek
Secretariaat:
Vacant
E-mail: secretaris@debroek.online
Stichting beheer Broekster kerk
Contactpersoon:
Rienk van Terwisga
Tel : 0650624712
E-mail: rienk@rienk.nl
Website: www.broeksterkerk.nl
lIsclub
″it Súdwiede″
Secretariaat:
Mevr. H. Zinkweg-Ton
It Noard 61, 8512AC Broek,
Tel: (0513) 415680
Mail:
Christelijke Vrouwenvereniging
″Dient elkander door de Liefde″
Secretariaat:
Mw. A. Hoogkamp - Hietkamp
Leeuwarderweg 12, 8505AA Snikzwaag
Tel. (0513) 414689.
Aanlegplaatsen Broek:
Plaatselijk Belang Broek
Secretariaat:
E-mail: secretaris@debroek.online
Uitvaartvereniging
″De Laatste Eer″
Secretariaat:
Dhr. J.de Glee
Plusterdyk 5, 8512 AH, Broek,
Tel. (0513) 412851
E-mail:
Begraafplaats Broek
Beheerders:
Fam. Mulder
it Noard 6, 8512AE Broek
Tel. (0513) 412081 of 0653963778
Administratie Kerkelijk Bureau:
E-mail: kerkelijkbureau@pgjoure.nl
Website:
Contact E-mailadres:
< websitebeheer@debroek.online
Links

J. de Glee:
www.debroek.nl 

Hessel Zijlstra:
www.horecaondersteuning.nl 

Geert Pekema:
www.sylnocht.nl 

Rienk van Terwisga:
www.rienk.nl 

Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten
https://stichtingbrm.nl/